Noc kostelů 25. května 2018

V poslední květnový pátek se otevřou brány všech zlatokorunských kostelů a kaplí.
Přijďte si poslechnout noční varhanní koncert, shlédnout zlatokorunskou madonu
či prožít komorní zastavení v kapli andělů strážných.

Program:

1. blok: Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou (18:00-19:00 hodin): hudební vystoupení – viola da gamba (Kateřina Zemanová), komentovaná prohlídka (Jan Bouček), duchovní slovo (Markéta Králová)

2. blok: Kaple Andělů strážných (19:00-20:00 hodin): hudební vystoupení – příčná flétna (Kateřina Zemanová), komentovaná prohlídka (Jan Bouček), duchovní slovo (Markéta Králová)

3. blok: Kostel Nanebevzetí Panny Marie (20:00-22:00 hodin): varhanní koncert: Karel Haymann (varhany) a Václav Janovský (tenor), komentovaná prohlídka kostela (Jan Bouček), prohlídka kůru, varhan a duchovní slovo (Markéta Králová), prohlídka zrestaurovaného betléma (manželé Pilsovi)

Po celou dobu programu bude otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie k volné prohlídce, ostatní prostory dle harmonogramu. Možnost přijít jen na vybranou část programu.