Ohlédnutí za zlatokorunskou poutí

Jsme rádi, že se zlatokorunská pouť letos opravdu povedla.

Tradiční horko vystřídalo příjemné počasí, a možná i proto do Zlaté Koruny dorazil rekordní počet poutníků. Místní pouť potěšila na těle i na duši. Lidé zde mohli zažít slavnostní mši za zvuku velkolepých varhan a krásného sólového zpěvu, v klášteře spatřit originál Madony zlatokorunské, zajít si na faru na výstavu jemných mozaik. Odpoledne si mohli posedět s přáteli pod lipami, zaposlouchat se do melodií swingového orchestru, k tomu si dopřát domácí pochutiny. Celý den tak přinesl mnoho radosti, kterou obzvlášť v dnešní době tolik potřebujeme.

Děkujeme všem místním obětavcům, bez kterých by se tato krásná událost nemohla uskutečnit!