Zlatokorunská mariánská pouť 14. srpna 2022 v 10.30 hodin

Jako každý rok dovolujeme si i letos srdečně vás pozvat na mariánskou pouť do Zlaté Koruny.

V dřívějších dobách poutě mívaly pevný řád, prosebný i děkovný charakter, lidé putovali desítky kilometrů a utvrzovali se ve víře. Ráz zábavný, byť byl také zastoupen, zdaleka nepřevažoval, to až postupem času. Možná bychom se i dnes mohli vrátit k duchovnímu rozměru pouti a přemýšlet o tom, co nás spojuje, co můžeme sdílet, k čemu se vztahujeme. Přejeme si, aby slavnostní poutní mše s hudebním doprovodem byla příležitostí k usebrání, duchovnímu povzbuzení a vděčnému prožívání dalších dní. Během mše zazní skladby barokní i klasicistní. (Vladimíra Janovská, Václav Janovský – zpěv, Karel Haymann – varhany.)

Poté bude již tradičně následovat procesí k unikátní Zlatokorunské Madoně.

Těšíme se na vás a přejeme příjemnou srpnovou neděli!