Schola Stahoviensis 8. 10. 2022 v 18 hod. ve Zlaté Koruně

Nádherné prostředí a akustika zlatokorunského kostela, chorální zpěvy a varhany…

Na dalším koncertě z letošního cyklu našich hudebních zastavení se představí Schola Strahoviensis s vynikajícím varhaníkem – Mag. Christianem Martinem Pšeničkou. Rodák z Milevska absolvoval Konzervatoř v Českých Budějovicích (obor církevní hudba – varhany), hudební vzdělání získal pak také v Salcburku. Předmětem jeho zájmu je především Gregoriánský chorál. Kromě studia hudby absolvoval i KTF UK, je knězem premonstrátem, a skloubil tak vzdělání hudební s teologickým. Schola přednese skladby jak sólové, tak i varhanní a společné. Zazní díla takových mistrů, jako jsou např. Sperindio Bertoldo, Guillaume Dufay, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Dietrich Buxtehude nebo Johann Sebastian Bach, či současný skladatel MgA. František Fiala.

Věříme, že vám tímto unikátním koncertem uděláme radost a zpříjemníme vám podzimní podvečer.

Těšíme se na vás.

zde k nahlédnutí program koncertu:

 • chorální zpěv – Schola Strahoviensis
 • Sperindio Bertoldo (1530–1570) – Toccata seconda, Ricercar del Sesto Tono
 • Guillame Dufay (1397–1474) Ave regina coelorum
 • Girolamo Frescobaldi (1583–1643) – Ricercar „Sancta Maria“
 • Bernardo Pasquini (1637–1710) – Partite diverse di Follia
 • G. Frescobaldi – Magnificat Primi Toni – antifona + Magnificat (alternatim)
 • Llibre Vermell de Montserrat – Mariam matrem, O virgo splendens
 • D. Buxtehude (1637–1707) – Ciaccona in e
 • F. Fiala (1966) – Proprium o sv. Norbertovi
 • F. Fiala (1966) – variace na píseň: Kristus příklad pokory (1420)
 • varhany: J. S. Bach (1685–1750) – Fuge über das Magnificat: „Meine Seele erhebt den Herren“