Velké ohlédnutí za rokem 2018 – HOUSLOVÁ SEZÓNA

Velké ohlédnutí Barokní Koruny za rokem 2018 – Houslová sezóna

Rok 2018 ve Zlaté Koruně patřil nástrojům s tvarem příznačným k osmičkovému roku – houslím a smyčcům. V průběhu Houslové sezóny jste mohli vyslechnout všechny houslové podoby – zazněly skladby pro housle sólové, díla pro housle a varhany či jiný doprovodný nástroj i kompozice pro housle jako součást orchestru. Houslová sezóna nabídla koncerty nejen pro milovníky baroka, ale i Pavlicovu Missu brevis či koncert k Noci kostelů.

Na začátek roku jsme do Zlaté Koruny pozvali pana doktora Romana Lavičku, který zasvěceně pohovořil o Zlatokorunské Madoně. Návštěvníci sami mohli kvalitu gotického obrazu posoudit na závěrečné komentované prohlídce.

Velikonoce jsme již přivítali s Velešínským sborem a radostnou Missou brevis Jiřího Pavlicy. Tento velký svátek s námi oslavilo hudbou přes 150 posluchačů.

Poprvé v historii se otevřely brány místního kláštera v rámci Noci kostelů. Během krásného večera jsme se mohli za zvuků flétny procházet klášterními zahradami či obdivovat krásu zlatokorunské Madony a poté se zvolna přesunout na impozantní varhanní koncert.

Barokní fajnšmekry jistě potěšil koncert prvotřídního Ensemble Fiorello, který zahrál na repliky dobových nástrojů. Tento dámský smyčcový soubor přednesl duchovní díla českých barokních autorů i Telemannovy instrumentální sonáty.

Ensemble Barokní Koruna opět důstojně doprovodil srpnovou mariánskou pouť, tentokrát skladbami italských autorů a áriemi Johanna Sebastiana Bacha.

Komorní hudba zazněla na Růžencovém koncertě v říjnu, kdy houslista České filharmonie Vítězslav Ochman brilantně předvedl všechny afekty, které mohou housle vytvořit. Svoji originalitu a nápaditost ukázal i Mikoláš Troup ve svých varhanních improvizacích.

Houslovou sezónu uzavřel opět domácí Ensemble Barokní Koruna se svými hosty. Adventní atmosféru vykouzlily jak Roráty Michaela Pospíšila, tak jemné árie německých autorů.

 

Děkujeme za vaši přízeň, přejeme vám vše dobré v roce 2018
a těšíme se na setkání s vámi!

Děkujeme také za spolupráci Obecnímu úřadu ve Zlaté Koruně,
vedení zlatokorunského kláštera, místní farnosti
a všem podporovatelům,
s jejichž pomocí lze koncerty organizovat.