Ohlédnutí za rokem 2022

Ohlédnutí za rokem 2022 aneb co se povedlo:

Rok 2022 znovu přál kultuře i vzájemným setkáním, a my jsme proto velmi rádi, že jsme mohli po dvouleté pauze uskutečnit všechny plánované akce. Ty se těšily velké návštěvnosti, a proto můžeme letošek s radostí uzavřít zjištěním, že jsme celkem uvítali okolo 700 posluchačů, tedy ještě o stovku více než před panedmií. Jistě za to může i skutečnost, že dlouhodbě nezvyšujeme vstupné. Chcceme totiž, aby byla kultura dostupná každému, kdo ji má rád. Naše koncerty často navštěvují děti, které mají vstup zcela zdarma. Věříme, že láska k hudbě bude kultivovat celý jejich další život.

Do Zlaté Koruny přijeli jak umělci již osvědčení (Velešínský sbor a orchestr, hudební doprovod Mariánské pouti), tak ti, kteří se do Zlaté Koruny vydali poprvé (Schola Strahoviensis, Sboreček paní a dívek) či jsou našimi hosty jen jednou za několik let a vždy přivezou něco nového (Musica Bohemica, PhDr. Jan Šimánek).

Jsme velmi rádi, že se všechny hudební události držely na velmi vysoké úrovni a že se ve Zlaté Koruně velmi líbilo jak Vám posluchačům, tak i vystupujícím interpretům, kteří se
k nám nadšeně vrací.

Děkujeme všem našim podporovatelům i vám, kteří na naše koncerty chodíte, a těšíme se na setkávání u nás
v Koruně i v roce 2023.

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se zdejší obcí, klášterem i farností, a tak obohacovat místní kulturní program!

Radostné, požehnané Vánoce a vše dobré v novém roce!